Vitis Welzijn organiseert bijeenkomst Ons Wateringen

Terug naar overzicht

Op woensdag 16 september organiseert Vitis Welzijn een bijeenkomst om mee te praten over Wateringen. Ze nodigen burgers, vrijwilligers en organisaties uit om mee te praten over Ons Wateringen.

Er gebeurt veel in het sociale domein. Gemeenten hebben vanaf 2015 meer taken gekregen en van de burgers wordt meer verwacht. Daarom is aan burgers en organisatie input gevraagd over wat er speelt in Wateringen. Dit is samengevat in een profiel van kern Wateringen.

Nu moeten er keuzes gemaakt worden waar we ons op willen richten en waar u zich als burger voor in wil zetten. Pepijn van Duijvenboods, sociaal makelaar Wateringen, nodigt burgers, vrijwilligers en organisaties uit om met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer: woensdag 16 september van 19:30 – 21:30
Locatie: Terra Nova, Het Tolland 2, Wateringen