Stichting 2SUR5

Terug naar overzicht

In onze samenleving staat duurzaamheid steeds meer centraal. Dan gaat het vooral over milieusparende vormen zoals recycling, groene energie, zuinige auto’s en bewust koopgedrag. Een goede en noodzakelijke ontwikkeling!

Maar duurzaamheid zien wij breder. Wij willen het begrip uitbouwen tot duurzaam samenleven met elkaar. Dat is voor sommige mensen niet (meer) vanzelfsprekend. Wij hebben een passie om mensen te bereiken die zich aan de rand van de maatschappij bevinden. Vaak hebben zij daar niet zelf voor gekozen. Hun persoonlijke omstandigheid, financiële positie of een sociale beperking belemmeren hun kansrijke participatie. In deze mensen willen wij daarom zo investeren, dat zij duurzame relaties kunnen opbouwen én behouden. Om dit doel te bereiken kan een 2SUR5 ‘Verander’ programma voor deze kwetsbare doelgroep zeer waardevol zijn. Maar de kosten van deelname daaraan zijn door hen of hulpverlenende instanties moeilijk op te brengen. Om hun toch de kans te bieden zo’n programma te volgen hebben wij de ‘Stichting ondersteuning 2SUR5′ opgericht. Deze stichting wil doelgericht en projectmatig het benodigde geld voor projecten bijeen brengen vanuit sponsoring, fondsen, subsidies en giften.