Stichting 2SUR5

Stichting 2SUR5

Stichting 2SUR5

We hebben een passie om mensen te bereiken die zich aan de rand van de maatschappij bevinden. Vaak hebben zij daar niet zelf voor gekozen. Hun persoonlijke omstandigheid, financiële positie of een sociale beperking belemmeren hun kansrijke participatie. In deze mensen willen wij daarom zo investeren, dat zij duurzame relaties kunnen opbouwen én behouden. Om dit doel te bereiken kan een 2SUR5 programma voor deze kwetsbare doelgroep zeer waardevol zijn. Maar de kosten van deelname daaraan zijn door hen of hulpverlenende instanties moeilijk op te brengen. Om hun toch de kans te bieden zo’n programma te volgen hebben wij de ‘Stichting ondersteuning 2SUR5′ opgericht. Deze stichting wil doelgericht en projectmatig het benodigde geld voor projecten bijeen brengen vanuit sponsoring, fondsen, subsidies en giften.

 

Project SUR5together

Project SUR5together

Stichting 2SUR5 organiseert het project Sur5together. Dit is een samenwerkings competitie tussen klassen vanuit onderwijsinstellingen. De uitvoering is in handen van een teamplayers (stage) team. Dit team bestaat uit 2 (MBO), sport en bewegen studenten en 4 (HBO), HALO studenten. Dit team wordt vanuit het ROC Mondriaan en de HALO ondersteund. Het doel van dit team is te leren in de praktijk aan de hand van echte opdrachten en projecten. Vanuit 2SUR5 wordt dit team begeleid door een medewerker van het 2SUR5 stagecentrum.

De samenwerkingscompetitie vindt plaats tussen 16 klassen van 8 verschillende scholen. Het doel van deze samenwerkingscompetitie is het vergrote van de samenwerking, sfeer, betrokkenheid in de deelnemende klassen. De leerlingen kunnen zichzelf zijn in de klas en er wordt voorkomen dat leerlingen niet mee kunnen komen en/of uitvallen.

De deelnemende klassen betalen inschrijfgeld om deel te kunnen nemen aan de samenwerkingscompetitie. Dit inschrijfgeld kan een school inzamelen door zelf acties te organiseren, bijvoorbeeld een sponsorloop. Met het inschrijfgeld gaat het teamplayersteam een goede doel activiteit organiseren voor een school waar leerlingen zitten die extra aandacht nodig hebben.