Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

Het is voor ons, het team van 2SUR5 helder, wat de essentie van 2SUR5 is en als een vanzelfsprekendheid waar we voor staan. Graag delen wij met u onze missie en visie.

Onze missie

Onze missie

We zetten ons op een oprechte manier in, om iets te kunnen betekenen voor elkaar!

Onze Visie

Onze Visie

We willen de missie kenbaar maken aan zoveel mogelijk mensen, door ze dit te laten ervaren in onze programma`s, cursussen en trainingen. We hopen ze hiermee positief te beïnvloeden en dat dit positieve gedrag wordt opgepakt en verder uitgeleefd. We richten ons daarbij vooral op jongeren. Onze passie ligt bij jongeren. Onze ervaring en de respons van deelnemers, geeft aan ons terug dat we mogen constateren, dat we een goede aansluiting hebben met deze jongeren.  We willen daarnaast ook de mensen in de omgeving van de jongeren beïnvloeden. We willen de jongeren en de ‘omgeving’ van de jongeren tevens bewust maken en tools aanreiken die helpen om jongeren beter te begrijpen en te kunnen begeleiden.