2SUR5 Academy

2SUR5 ACADEMY

2SUR5 ACADEMY

De zorg is bij 2SUR5 ondergebracht in de 2SUR5 Academy. De 2SUR5 Academy is er voor jongere, die even niet mee kunnen komen op school, werk of thuis. In de 2SUR5 Academy kunnen de deelnemers in een veilige omgeving het avontuur aan gaan om te onderzoeken wat hun behoefte, passie en talent is. Het verhaal en de vraag van de deelnemer staat centraal. We gaan er in de 2SUR5 Academy vanuit dat ieder persoon uniek is maar soms het zelfvertrouwen mist om dit unieke talent en hun passie te gebruiken.

Resultaat van de aanpak en methode
De deelnemers hebben voldoende (zelf) vertrouwen om keuzes te maken t.a.v.  hun toekomstperspectief. Ze hebben voldoende sociale-, schoolvaardigheden en beroepsvaardigheden geleerd waardoor ze (weer) naar school kunnen of (weer) aan het werk of thuis kunnen blijven wonen.

De 2SUR5 Academy past de Project Adventure methode (PA-methode) toe. Het gaat daarbij over leren door te doen en positiviteit. Je grenzen verleggen en leren uit te spreken waar je behoefte aan hebt, zodat je vervolgens je netwerk en omgeving een verzoek kunt doen je vooruit te helpen.

Tijdens de begeleiding krijgen de deelnemers, op een uitdagende en sportieve manier en door dagbesteding in het werkproces van 2SUR5, de kans om samen met leeftijdgenoten te werken aan hun toekomstperspectief. Deelnemers leren door ervaringen in de praktijk, ze leren van de coaches en leeftijdgenoten.

Daarnaast leren deelnemers communicatieve en uitvoeringsvaardigheden (executieve functies) en beter hun eigen gedrag te reguleren. Hierdoor wordt aanpassen/ veranderen van gedrag mogelijk en zijn deelnemers beter in staat hun gestelde doelen te behalen waardoor zelfbeeld en zelfvertrouwen groeien. We stimuleren, voor de deelnemers belangrijke personen, om hen te ondersteunen. De coaches bieden begeleiding om het geleerde toe te passen en vast te houden in de thuis (privé) situatie, school- en werkomgeving. Hierdoor is de regie en het toezicht op de voortgang van het leerproces duidelijk en transparant.

Transfer
De 2SUR5 Academy bewerkstelligt een krachtige leeromgeving door het leren wendbaar te maken. Hiermee wordt bedoeld dat principes en (sociaal/emotionele/cognitieve/fysieke) vaardigheden toegepast kunnen worden in verschillende situaties gedurende onze begeleiding. Door het veelal herhalen van principes in situaties en hierbij duidelijke voorbeelden te geven, zullen de deelnemers inzichtelijk leren. Zodanig dat deelnemers een transfer van onze begeleiding naar hun eigen werk en/of leefomgeving kunnen zien, kunnen benoemen en kunnen toepassen.

De 2SUR5 Academy biedt maatwerk! Doel is hiermee het bieden van effectieve, financieel aantrekkelijke trajecten.

Onder ons Zorg aanbod is terug te lezen welke zorgprogramma´s de 2SUR5 Academy te bieden heeft.

Cursussen
Voor de mensen die met de jongeren te maken hebben of mee werken bieden we tools die helpen om jongere beter de begrijpen en te kunnen begeleiden. Cursussen waarin de tools worden aangereikt zijn ´Zicht en Inzicht´ en ´Activiteiten als middel`. Meer informatie over deze cursussen is terug te vinden bij ons aanbod.