Individuele begeleiding

Terug naar overzicht
  Categorie:
 • Zorg

Individuele begeleiding

Tijdens de individuele begeleiding creëert de 2SUR5 ACADEMY coach een veilige omgeving en bouwt een vertrouwensband op met de jongeren. De 2SUR5 ACADEMY coach biedt ‘leren door doen’ activiteiten aan, gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid met als doel, voorkomen vsv, terug keren naar school, aan het werk gaan en het voorkomen van opname in een instelling. De jongere krijgt begeleiding bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Binnen de individuele begeleiding staat het bereiken van doelen centraal.

Het resultaat wordt verhoogd wanneer de jongere ook groeps begeleiding krijgt van de 2SUR5 ACADEMY en/of  deel neemt aan een Skills for life week.

Voor wie

De Individuele begeleiding is er voor jongeren die beperkt zijn in zelfredzaamheid door meervoudige problemen. Het gedrag van de jongeren is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten.

Mogelijke activiteit

Om het resultaat te realiseren wordt begeleiding geboden bij:

 • Activiteiten gericht op het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen).
 • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jongere.
 • Invulling geven aan participatie in de samenleving.

Algemene informatie

 • Begeleiding door een 2SUR5 ACADEMY coach, 1 op 1
 • Begeleiding vindt plaats op de locatie van 2SUR5 in Wateringen
 • De 2SUR5 ACADEMY coach voert o.a. gesprekken met de jongere, verwijzer, ouders, school


 • -
 • Particulier, H10, PGB
 • 11 t/m 18
 • -

Meer media!

Meer media!

Meer informatie

Meer informatie

Om je zo goed mogelijk van informatie te voorzien, kunt je het onderstaande formulier vrijblijvend invullen. Wij zullen jouw gegevens met zorg behandelen.