Dagactiviteit JLVB

Terug naar overzicht
  Categorie:
 • Zorg

De dagactiviteiten JLVB worden begeleid door een 2SUR5 ACADEMY coach. De coach creëert een veilige omgeving en bouwt vertrouwen op. De dagactiviteiten vinden plaats in een daarvoor geschikt therapeutisch klimaat. Ze zijn gericht op beheersing van gedragsproblematiek en voorkoming van uithuisplaatsing met behulp van een interventieprogramma, in een structuur biedend klimaat. Het programma vindt plaats in groepsverband.

 

 • ma t/m za
 • 6-18 jaar
 • Particulier, H10, PGB

Voor wie

De dagactiviteiten JLVB is er voor jongeren met een verstandelijke beperking met als gevolg een ontwrichting van de relaties tussen kind en zijn of haar omgeving.

Mogelijke activiteit

Om het resultaat te realiseren wordt begeleiding geboden bij:  

 • Activiteiten gericht op het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen). 
 • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jongere. 
 • Activiteiten gericht op de groepsdynamiek
 • Invulling geven aan participatie in de samenleving.

Algemene informatie

 • Begeleiding door een 2SUR5 ACADEMY coach: 1 op 4 begeleiding.
 • Begeleiding vindt plaats op de locatie van 2SUR5 in Wateringen.
 • De 2SUR5 ACADEMY coach voert o.a. gesprekken met de jongere, verwijzer, ouders, school.

Meer informatie

Meer informatie

Om je zo goed mogelijk van informatie te voorzien, kunt je het onderstaande formulier vrijblijvend invullen. Wij zullen jouw gegevens met zorg behandelen.