Certificering

Veiligheid, opleiden en samenwerken zijn belangrijke thema's binnen 2SUR5. We stellen hoge eisen aan veilig werken. Met deze veiligheid bedoelen we fysieke en emotionele veiligheid. Onze programma's zijn er op gericht om mensen op avontuur te laten gaan! Uit de comfort! Leren door doen, ontdekken en bewustwording, en aan het leermoment acties te koppelen voor een hoog leerrendement. Op het gebied van veiligheid en opleiden hebben we diverse certificering. We zijn met diverse partners de samenwerking aangegaan. We werken samen op het gebied van kennis, ervaring, netwerk en personeelsuitwisseling.

Aequor

Aequor

Wij zijn erkend door Aequor. Deze instantie geeft erkenning aan ons omdat wij op een goede inhoudelijke manier stage plaatsen bieden aan studenten van groene opleidingen, bijvoorbeeld Lentiz MBO-outdoor.

Bezoek website

Project Adventure Nederland

Project Adventure Nederland

Project Adventure Nederland heeft ons de erkenning gegeven om met de PA methode te kunnen werken. Dit is gebeurd op basis van opleidingen en de kwaliteit die we in de programma's laten zien.

Bezoek website

Stichting Veilig werken Buitensport

Stichting Veilig werken Buitensport

We zijn aangesloten bij Stichting veilig werken buitensport. Zij hebben het certificaat veilig werken afgegeven aan ons.

Bezoek website

SBB

SBB

We zijn door SBB erkend als leerbedrijf. Naast erkenning van kwalificaties in zorg, welzijn en sport houdt SBB zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit in de beroepspraktijkvorming.

Bezoek website

Partners